HEFOP-2.1.6. – 2006-2008.

A projekt során megismerkedtünk az SNI gyermekek fejlesztésének módszertanával és számtalan programon vett részt az óvoda felnőtt és gyermek közössége.

TÁMOP-3.1.4.- A kompetencia alapú oktatás megismerése

A projekt során megismertük a Kompetencia alapú óvodai programcsomagot, megtanultuk alkalmazásának módszereit és 5 éven keresztül ez alapján szerveztük óvodai munkánkat. Ez időszakban fogadtuk közel 20 óvoda pedagógusait saját nevelőmunkánk bemutatására az ún. Jó gyakorlat programok keretében.

TÁMOP-3.1.7. Referencia intézmény

A projekt során felkészültünk arra, hogy bemutató intézményként működjünk más óvodák számára.

IPR pályázat (hazai)

A programra 2008 és 2014. között minden évben nyertes pályázatot adtunk be az Integrációs Óvodai Nevelő Program helyi megvalósításának támogatására. A megítélt pénzt az előírásoknak megfelelően a pedagógusok esélyteremtő módszertani ismereteinek fejlesztésére, a hátrányos helyzetű óvodás gyermekek felzárkóztatására és az ehhez szükséges eszközök fejlesztésére fordítottuk.

EFOP.3.1.1. A kisgyermekkori nevelés támogatása

Minden óvodapedagógus részt vett az Oktatási Hivatal által koordinált kiemelt projekt újonnan kifejlesztett egy-egy képzésén.

EFOP-3.1.3. Esélyteremtő óvoda

Kiemelt projekt, az Oktatási Hivatal koordinálásával a hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésének támogatására, óvodánk a projekt feladatait megvalósító intézmények egyike.