Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

1. Intézmény adatai

Ellátott feladatok:

  • óvodai nevelés
  • bölcsődei ellátás

2. Fenntartó adatai

Fenntartó: Balástya Községi Önkormányzat

Fenntartó címe: 6764 Balástya, Rákóczi utca 5.

Fenntartó típusa: községi önkormányzat

Képviselő neve: Ujvári László

Telefonszáma: 62/278-222

E-mail címe: polgarmester@balastya.hu

3. Az intézmény működő  feladat-ellátási helyszínei

001 – Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde (6764 Balástya, Széchenyi utca 3)

Ellátott feladatok:

– óvodai nevelés

003 – Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde Telephelye (6764 Balástya, Kóródy utca 31)

Ellátott feladatok:

– bölcsődei ellátás

4. Intézmény statisztikai adatai

Beírt gyermeklétszám 2019. október 1-én 88 fő.

A gyermekek négy csoportban kerülnek elhelyezésre

  • Csillag csoport 23 fő
  • Felhőcske csoport 23 fő
  • Napocska csoport 23 fő
  • Szivárvány csoport 20 fő

Óvodapedagógusok száma 8 fő, 2 pedagógiai asszisztens és 4 dajka dolgozik még az intézményben.

Végzettségek: minden óvodapedagógus felsőfokú végzettségű.

Ezen kívül

  • egy fő óvodai menedzser és minőségfejlesztési szakvizsgával,
  • egy fő beszédfejlesztő szakvizsgával,
  • egy fő mozgásfejlesztő szakvizsgával rendelkezik.

Minden dajka megszerezte a dajka szakképzettséget.

5. Általános adatok

Nyitva tartás

Az óvoda minden nap reggel 6.30-tól délután 17.30-ig tart nyitva. 2018. évre tervezett takarítási szünet augusztus 1-31.

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az óvodai beiratkozás időpontja a 2020-2021. nevelési évre 2020. május 11-12.

Szeretettel várjuk óvodai beíratásra a 2020. augusztus 31-ig 3. életévüket betöltő gyermekek szüleit. Akik szeptember 1. után születtek és szeretnék az év során óvodába járatni gyermeküket, kérjük, ok is jelezzék ezt ekkor felénk. Felvehető az óvodába az a kisgyermek is, aki a felvételtől számított fél éven belül, vagyis aki 2021. február 28-ig. betölti a 3. életévét,

Helyszín: Széchenyi 3. óvodaépület (megközelítés az iskola udvara felől) – vezetői iroda

Időpontja: 2020. május 11 – én hétfőn 9 -16 óra, valamint május 12 – én, kedden délelőtt 9-12 óra között.

Kérjük, hozza magával a beíratáshoz

•          a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, oltási könyvét, TAJ kártyáját,

•          a gyermek és a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját,

•          orvosi igazolást,

•          a gyermek hátrányos helyzetének fennállását tartalmazó határozatot,

•          külföldi állampolgár esetében a tartózkodást igazoló okmányokat.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A 2019-2020. nevelési évre a fenntartó 4 óvodai csoport indítását engedélyezte.

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Étkezési térítési díj napi 400 Ft.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az óvoda minden nap 6.30 – 17.30-ig tart nyitva.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Falunapi kiállítás – 2019. szeptember 13.

Madarak fák napja, Ősz – 2019. október 8-9.

Papírgyűjtés – 2019. október 4.

Népszokások- Böllérnap – 2019. november 9.

Adventi Varázs – 2019. november 29.

Mikulás – 2019. december 06.

Gyermek Karácsony – 2019. december 18.

Karácsony a családokkal – 2017. december 20.

Nyílt nap Kicsik – 2020.január 13-24.

Szülők bálja – 2020. február 08.

Farsang – 2020. február 21.

Március 15. Szabadságharc – 2020. március.13.

Nyílt nap Nagyok – 2020. március 16-27.

Földünk – Csillagászat – 2018. április 1-12.

Anyák napja – 2020. április 29-30..

Madarak fák napja Tavasz – 2020. május 5-6.

Településünk – egy hetes projekt – 2020. május 6-8.

Óvodai ballagás – 2020. május 30.

Gyermeknap – 2020. június 2. Környezetvédelem – Levegő Kerékpártúra – 2020. június 3-5.