Mikulás

Célunk: a gyermekek éljék át a Mikulás misztikus, mesebeli lényével való találkozás különleges élményét, alakuljanak vendégvárási és fogadási szokásaik.

A nevelőtestület minden év október – novemberében közösen dönt arról, hogy milyen ajándéktárgyat készítünk – saját kezűleg -, melyet a Mikulás ad át a gyermekeknek. Igyekszünk kerülni a hagyományosan megvásárolható ajándékokat, helyette egyéni ötleteinket valósítjuk meg. (Mikulás bögre festése, Mikulás sál;- zsák;- papucs varrása) A mellé adott kis csomagok összeállításánál szem előtt tartjuk a gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak formálását, így általában kevesebb csokoládét, édességet rakunk bele, a fő hangsúlyt a gyümölcsökre, egészségesebb élelmiszerekre helyezzük.

A várakozás csúcspontja maga az ünnep, amit – lehetőség szerint december 6-án, délelőtt tartunk. E napon minden csoportba ellátogat a Mikulás. A csoportvezető pedagógus a gyermekek fejlettségétől és érzelmi beállítódásától függően szervezi meg az ajándékátadás körülményeit, a gyermekek verssel, dallal köszönik meg az ajándékot.

Karácsonyváró pogácsasütés a Nagyikkal

Célunk: az idősek iránti tisztelet erősítése a gyermekekben, a nagymamák tudásának és munkájának elismerése, valamint a karácsonyváró óvodai szokások körének bővítése.

Az Adventi varázs munkadélután délutánjának reggelén a helyi Nyugdíjasklub tagjai az óvoda előterében pogácsát gyúrnak, szaggatnak, majd sütnek a gyermekek bevonásával. Az elkészült süteményeket a délután munka során is kínáljuk a résztvevő családoknak.

Adventi varázs munkadélután

Célunk: a családi közös munka megszerettetése a szülőkkel és a gyermekekkel, a családi karácsonyi előkészületek támogatása.

A novemberi utolsó hét egyik utolsó napjának délutánján a gyermekek és szüleik együtt készítik az óvodába otthonok (egyik) karácsonyváró dekorációját. Lehetőség szerint változatos alapanyagokat biztosítunk a munkához, ezt a szülők is kiegészítik.

Karácsony

Célunk: A gyermekek saját közösségükben éljék át a szeretet, az ajándékozás élményét és a közösségi ünnep örömét.

A gyermekek pedagógusaikkal díszítik fel fenyőfájukat a korábban elkészített gyermekmunkákat felhasználva, majd együtt örülnek a csoport játék-ajándékainak.

Évek óta hagyomány – és igényként is jelentkezik a szülők részéről – egy közös ünneplés, melyre a gyermekek egész családja meghívást kap. Az édesanyák egész nap szorgoskodnak a vendéglátás közös összeállításával, szendvics falatkákat készítnek az óvoda előterében, süteményeket hoznak. A gyermekek bemutatják az első félévben megismert irodalmi és ének-zenei anyagot majd megajándékozzák szüleiket saját kezűleg készített ajándékaikkal. A délután kellemes beszélgetéssel, közös játékkal zárul.

Óvodánkban ügyelünk arra, s tiszteletben tartjuk, hogy az év talán legszebb, legbensőségesebb ünnepe elsősorban a családoké.

Farsang

Célunk: a gyermekek szerezzenek ismereteket a Farsang eredetéről, örüljenek saját jelmezüknek, és szívesen vegyenek részt a játékos vetélkedőkön.

Óvodánk minden csoportjában külön és közös programokkal is egy napon ünnepeljük. A gyermekek a szülők által készített jelmezekbe öltöznek, bemutatják jelmezeiket társaiknak és tréfás vetélkedőket rendezünk a csoport tagjainak igényétől függően. Egy – két vidám, ideillő verssel, dallal, a nagyobbaknál esetleg tánccal tesszük színesebbé a mulatságot.

Az ünnepséget megszervezhetjük a szülőkkel közösen is, akik segítenek a jelmezek elkészítésében, felöltözésben.. Nagy hangsúlyt fektetünk a vidám, tréfás hangulat megteremtésére, a terem dekorációja ekkor különösen fontos, legyen színes, érdekes, tükrözze az ünnep alaphangulatát.

Húsvét

Célunk: a gyermekek ismerjék meg a Húsvét ünnepéhez kapcsolódó népszokásokat, valamint az ünnep külső jellegzetességeit.

A Húsvét, mint ünnep, jó lehetőség a népszokások felelevenítésére, a gyermekekben már meglévő ismeretek rendszerezésére, bővítésére. Törekszünk arra, hogy minél több foglalkozási ág témája kapcsolódjon az ünnephez, de ügyelünk arra, hogy a gyermekekben felmerülő aktuális problémák, témák se maradjanak kihasználatlanul, megválaszolatlanul. Alkalmat teremtünk arra is, hogy beszélgessünk a Húsvét szimbólumairól.

Anyák napja

Célunk: erősödjön a gyermekekben az édesanyjuk iránti tisztelet és megbecsülés, valamint a család fontossága, ezen túl célunk örömöt szerezni az Édesanyáknak ajándékkészítéssel és a gyermekektől kapott köszöntővel.

Az ünnepet megelőző időszakban a délelőttök során beszélgetünk és egyéb formában átéljük a gyermekekkel a család, a szülői szeretet és tiszteletét.

Óvodánkban az Anyák napját évek óta hagyományként május első vasárnapjához közeli időpontban tartjuk a szülők nagy várakozására és örömére. Az ünnepélyen a gyermekek csoportjaikban rövid műsort adnak elő az adott tanévben megismert versekből, mondókákból, dalokból, valamint az alkalomhoz illő versekkel, dalokkal köszöntik az édesanyákat, nagymamákat.

Anyák napi műsor a Nyugdíjas klubban

Célunk:

Március 15.

Célunk: növekedjen a gyermekek nemzeti öntudata, ismerjék meg az ünneppel kapcsolatos fogalmakat pl. huszár, kard, csákó, kokárda.

Az ünnepet megelőző napokban beszélgetünk nemzetünkről, élmények képek, videó segítségével a gyermekek életkorának megfelelő formában és tartalommal bemutatjuk a szabadságharc eseményeit és jelentőségét. Vers és zenehallgatással igyekszünk hangulatát érzékeltetni. Egy – egy verset, dalt meg is tanítunk a gyermekeknek.

Nemzeti színű zászlókat, pártákat, huszársapkákat készítünk, valamint kokárdát tűzünk a ruhánkra.

Születésnap

Célunk: erősödjön a gyermekek öntudata, tanulják meg tisztelni és megbecsülni egymást, valamint egyéni örömük megosztását a társakkal.

Óvodai életünk egyik sajátos eseménye a gyermekek születésnapjának megünneplése. Általában minden gyermek születésnapját megtartjuk a szülők igénye és kérése alapján, az általuk kiválasztott napon.

A délelőtt folyamán általa választott verssel, dallal köszöntjük fel az ünnepeltet, gyertyák meggyújtásával emelve az ünnepi hangulatot. A születésnapost saját készítésű ajándékkal lepjük meg, ami évente és csoportonként változó. Törekszünk arra, hogy a szülők erre az alkalomra olyan enni és innivalót hozzanak, amelyek hozzájárulnak az óvodások egészséges táplálkozásához (gyümölcsök, magvak, rostos üdítők). A köszöntést tánccal, körjátékokkal zárjuk le.

Ballagás, évzárás

Célunk: ünnepélyes keretek között közösen zárjuk le az óvodai év csoportonként külön szervezett életét, a ballagók gyermekek számára biztosítsuk az óvodáskor méltó lezárását.

A ballagást minden évben május végén, a Rendezvényházban tartjuk. Az ünnep keretében a gyermekek korcsoportonkénti összeállításban rövid vidám dalos, táncos műsorral búcsúzik az óvodai évtől, a nagycsoportosok elköszönnek óvodájuktól, pedagógusaiktól, dajkáiktól, és kisebb társaiktól, a középsősök elbúcsúztatják és megajándékozzák őket.

Az ünnepen a nagyok az óvodapedagógusok által készített, erre az alkalomra tervezett jelképpel (kitűző, szalag) jelennek meg és átvonulnak a díszletként épített óvoda kapun át az iskolába a  Ezután rövid ízelítőt adnak az év során megismert zenei, irodalmi anyagból, majd a középső csoport jelen levő tagjai elbúcsúztatják a nagyokat, akik ünnepélyesen elköszönnek az óvodától. A rövid műsorokat közös mozgás követei a „Legyetek jók, ha tudtok” című dalra a ballagók és az óvodapedagógusok előadásában. A rendezvény a szülők által biztosított süteményekből álló uzsonnával zárul, melyre minden jelenlevő vendég meghívást kap.

Madarak és fák napja Ősz és Tavasz

Célunk: bővüljenek a gyermekek környezeti, valamint a természet megismerésére és védelmére irányuló ismeretei, kerüljenek a nap során a megszokottól közelebb a természethez és annak értékeihez.

Az év folyamán két óvodai nap kiemelt témája a természet, a növények és az állatok saját környezetükben történő megismerése, szeretetének megerősítése. E napokon – óvodakirándulás keretében – minden gyermekcsoport természetes környezetében figyeli meg környező világunk élőlényeit. Az ott töltött időt a csoportvezető pedagógusok irányítják és osztják be úgy, hogy csoportjuk igényei és életkori sajátosságai érvényesüljenek a programok szervezése és összeállítása során. A kirándulásra busszal utazunk, magunkkal visszük az uzsonnát, amit a szabad levegőn fogyasztunk el, a természetben. A kirándulás délig tart, a csoportok együtt érkeznek és távoznak a kirándulóhelyről. A nap reggelén a gyermekek a természethez kapcsolódó ajándékot kapnak.

Gyereknap

Célunk: örömszerzés a gyermekeknek, vidám, önfeledt szórakozás biztosítása.

Az óvodai ballagást követő első óvodai napon olyan programokat szervezünk a gyermekeknek, melyekről tudjuk, hogy nagyon örülnek neki, ezért az óvoda udvarára telepített légvár elmaradhatatlan gyermeknapi kellék a kicsik legnagyobb örömére. Mellette táncház, kézműves foglalkozások és egyéb érdekes programokkal színesítjük a napot.

Ovi-suli programok

Célunk: a nagycsoportos gyermekek iskolai átmenetének segítése, az iskolai életforma bemutatása, a két intézmény szakmai kapcsolatának erősítése

Minden nevelési évben több tevékenységet szervezünk, ahol a nagycsoportos gyermekek megismerkedhetnek későbbi Tanítójukkal és betekintést kapnak az iskolai életbe.

 • Az óvodapedagógusok látogatása az első osztályban volt nagycsoportosaiknál és konzultáció a Tanítóval a gyermekek beilleszkedéséről és fejlődéséről
 • A Tanítók részvétele az óvodai Nyílt napokon
 • A Tanítók látogatása a csoportokban, ismerkedés a gyermekekkel
 • A nagycsoportok látogatása az első osztályban egy tanórán
 • Az első osztályosok visszalátogatása volt csoportjaikba iskolatáskájukkal
 • Étkezés (ebéd) az iskola ebédlőjében
 • Szülői értekezlet az óvodában a Tanító részvételével
 • A Tanítók meghívása az óvodai ballagásra
 • Az iskolások zenebemutatója az óvodában
 • Augusztus végén Játékdélután a Tanítóval az óvodában
 • Az óvodapedagógusok elkísérik volt óvodásaikat az iskolai tanévnyitóra

Óvodai és csoportprojektek

Célunk: sokoldalú ismeretszerzés biztosítása a gyermekek számára adott témában változatos tevékenységeken keresztül, a családok bevonása az óvodai munkába.

Óvodai projektek

Környezetvédelem

 • szelektív hulladékgyűjtés megismerése
 • kerti munkák
 • kerékpártúra a nagycsoportosok részvételével
 • beszélgetések, versek, dalok

Földünk

 • látogatás a Kecskeméti Planetáriumba
 • ismerkedés a földgömbbel
 • ábrázoló munkák a témában
 • vetélkedő a szülők bevonásával

Településünk Balástya, projekt – a nagycsoportok számára

 • térképkészítés
 • séták során a gyermekek lakhelyének megismerése
 • a település középületeinek és intézményeinek meglátogatása
 • ábrázoló munkák a témában pl. saját ház

Csoportprojektek

Minden csoport évi két alkalommal saját csoportprojektet szervez a pedagógus javaslata vagy a gyermekeket érdeklő témában.

Települési programokon való részvétel

Célunk: az óvodások vegyenek részt életkoruknak megfelelő formában a község jeles rendezvényein.

Falunap

Az óvodások a természethez közeli ábrázoló munkáikkal vesznek részt minden évben a Falunap kiállítói között.

Böllérnap

A nagycsoportosok nép jellegű műsort adnak elő a Böllérnap színpadán.

Egyéb, eseti programok

Tűzoltónap

A helyi Tűzoltóság bemutatót tart a gyermekeknek munkájukról. Tüzet gyújtanak, majd eljátsszák a tűzoltóság értesítését és a tűz eloltását. Közben nagyon sok hasznos, megelőző ismeretet adnak át a gyermekeknek.

Színház, bábszínház látogatások

Buszos utazással részt veszünk a szegedi vagy a kecskeméti színház előadásain. A gyermekek a színházi élmény átélése mellett megismerkednek a hely viselkedési illemtanával, szokásaival.

Kirándulás a Balástyai Állatsimogatóba

A csoportok az év során több alkalommal ellátogatnak a község külterületén működő Balástyai Állatsimogatóba. A programot a csoport óvodapedagógusai állítják össze az Önkormányzat munkatársainak közreműködésével. Megismerik az ott élő állatokat és változatos foglalkozásokat szerveznek a helyszínen.

Hulladékgyűjtés

A családok bevonásával hulladék (általában papír) gyűjtést szervezünk az óvodában, a bevételből óvodai rendezvényt támogatunk, pl. Adventi varázs.

Táncház

A helyi iskolás néptánccsoport bemutatója az óvodában az óvodás gyermekek bevonásával.

További programok voltak az elmúlt évek során: bűvész és bohócelőadás, egészséghét, egészségnap, erdőjárás, daru les a Fehértónál, eseti kirándulások