Óvodánk történetéről viszonylag kevés információ áll rendelkezésünkre, ezért egy rövid, közel 40 éves áttekintésre vállalkozunk.

Épület, kihasználtság

Az 1980-as évek elején először 2, majd 3 csoporttal működött az akkori Tolbuchin, ma Kóródy utcai épületben az óvoda. Az épületről – mely napjainkra diákszállássá épült át egy pályázatnak köszönhetően – azt tudjuk, hogy régen az apácák nyaralóhelyeként működött. Az óvoda gyermeklétszáma 70 fő körüli volt ekkor, egy kis, egy középső és egy nagyobb létszámú nagycsoportban nevelkedtek a gyermekek. Akkoriban a gyermekek egy része csak nagycsoportos korában került óvodába, sőt, mivel törvény által megengedett volt az ún. iskola előkészítő foglakozások után is első osztályt kezdeni, így nem minden balástyai gyermek járt óvodába. A gyermekek egy része csak délelőtt volt óvodás, ők ebéd előtt hazamentek családjukhoz.

Az óvodai nagycsoport államilag kötelezővé tétele után folyamatosan nőtt a gyermeklétszám és egyre több család igényelte gyermeke számára az óvodai ellátást már kisebb, azaz 3 éves kortól. Ezzel párhuzamosan nőtt a napközi otthonos ellátás iránti igény is, egyre több gyermek az egész napot az óvoda falat között töltötte.  Mivel a régi és évről évre rosszabb állapotú épület adottságai bővítést nem tettek lehetővé, szükségmegoldásként az iskola épületébe költözött az egyik nagycsoport, csak délelőtti ellátással. A gyermeklétszám évről évre nőtt, így 1994-től a volt diákotthon épületébe is beköltözött – először egy, majd két csoportjával – ismét átmeneti megoldásként az óvoda. Ekkor már három helyen, összesen hat gyermekcsoportban élték napjaikat az óvodások. A gyermeklétszám ekkor érte el a helyi maximumot, 145 óvodásunk volt.

Ezt követően csökkent a létszám, így 1997-től eggyel kevesebb csoportot, csak ötöt indíthattunk, mellyel párhuzamosan megszűnt az iskolai elhelyezés, három gyermekcsoport a Tolbuchin utcai régi óvodaépületben, kettő a régi diákotthon helyén, a Rákóczi u. 30 szám alatt került elhelyezésre. 2004. szeptembertől az óvoda csoportjainak száma – a község gyermeklétszámának csökkenésével párhuzamosan – 4-re módosult.

A gyermekcsoportok létszáma is folyamatosan változott. 1981-ben 31-32 nagycsoportos és néhánnyal kevesebb középsős és kicsi volt egy-egy csoportban. Ezt követően – a törvényi rendelkezésekkel párhuzamosan, mely maximálta a csoportok létszámát – általában 25-30 kisgyermek nevelkedett együtt, az ideális 20 – 25 fős létszámot 2013 óta tartani tudjuk.

2002. szeptembertől a diákotthoni óvodaépületből a felújított volt Alkotmány Tsz iroda óvodai célra kialakított helyiségeibe költözött két óvodai csoport, melynek belső feltételei minden óvodai előírásnak megfeleltek.

A 2008-ban új óvodaépület kialakításra beadott, majd támogatást nyert pályázat eredményeként 2010. április első napjaiban az óvoda átköltözött jelenlegi helyére, a Széchenyi 3. szám alatti épületbe. Az épület három tágas csoportszobával, nagy, tornaszobának is használható előtérrel s korszerű kiszolgálóhelyiségekkel rendelkezik. Az játszóudvar kialakítása és felszerelése főleg pályázati támogatásból még napjainkban is folyamatosan történik.

2016. szeptember 1-től óvodánk új tornaszobával gazdagodott, mely a főépületre merőlegesen az iskola udvarának hátsó határán helyezkedik el.

Gyermekek, csoportok, óvodapedagógusok fotókon az elmúlt 40 évből

Nyílt nap a középső csoportban 1981-ben

Középső csoport 1982-ben

Nagycsoport 1988-ban

Farsang

Kiscsoport 1999-ben