BEÍRATÁS A BÖLCSŐDÉBE

A jelenlegi rendkívüli helyzetben a bölcsődei beíratás az Oktatási Hivatal által az óvodai beíratásokat meghatározó előírások alapján történik a korábbi gyakorlattól eltérő formában.

Azon szülők, akik 2020. szeptembertől (vagy a 2020/2021. gondozási év során) bölcsődébe kívánják járatni gyermeküket, kérjük, írjanak egy e-mailt a bölcsődei felvétel iránti igényükről az intézmény e-mail címére bolcsode@balastyaiamk.hu 2020. május 15-ig.

Az e-mailhez csatolva kérjük elküldeni

  • szülői nyilatkozatot a gyermek felvételének igényéről

A nyilatkozat javasolt tartalma:

NYILATKOZAT

Alulírott, …. szülő gyermekemet (név, születési idő, anyja neve, lakcíme) 2020. ……hó ….naptól a Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde intézmény bölcsődéjébe kívánom járatni.

Indoklás: ide kérjük beírni, hogy milyen indok miatt kéri gyermeke felvételét (például az édesanya munkába szeretne állni, akkor munkáltatói igazolást kérünk, ez beadható az anya tényleges munkába álláskor, illetve utána 30 napon belül is, de elfogadunk védőnői, vagy orvosi javaslatot is, amennyiben a gyermek fejlődése ezt indokolja.)

dátum, aláírás, telefonszám – a nyilatkozat készülhet kézzel is, nyomtatott forma esetén kérjük aláírni

  • a gyermek anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek lakcímkártyáját,
  • a gyermek TAJ kártyáját,

és az e-mailbe kérjük beleírni a szülő telefonos és elektronikus (e-mail-cím) elérhetőségét.

A dokumentumok lefotózott vagy szkennelt formában is elküldhetők.

Amennyiben a gyermekét beíratni kívánó szülő nem tud a fent leírt elektronikus úton jelentkezni, kérem, hogy ezt a bölcsőde telefonszámán, 06 (30) 927-9741 jelezze.

Az eredeti dokumentumokat majd a gyermek bölcsődébe érkezésekor kérjük bemutatni, ugyanekkor kérünk majd egy orvosi igazolást is arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet, valamint a szülő lakcímkártyájának a bemutatását is.

Csontos Mária intézményvezető

Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde

6764 Balástya, Széchenyi 3.

E-mail: csudavilagovi@gmail.com